מסביב לעולם

ארבע יבשות, שלושים ואחת מדינות, מאה שלושים וחמש ערים