רחוב האחים מסלאויטה 7 תל אביב, 6701018
info@inbalpinto.com :אימייל
טלפון: 03-5100793
פקס: 03-5102958