אויסטר

משתתפים: רון אורן, מוריה דביר, מתן זמיר, מיה לבנדובסקי, אפרת מזור, פיני מיטלמן, יובל סוסלר, טלי פרץ-לאור, רינה רוזנבאום, שרון שטרק

תפריט וידאו ראשי