בוביז

משתתפים: גווין אמברטון, טליה בק, רותם גדות, נגה הרמלין, ניר ולדניגר, קרן חורש, בשמת נוסן, יובל סוסלר, צבי פישזון

תפריט וידאו ראשי