טראוט

משתתפים: דידריק אינגולדסן, עידו בטש, טליה בק, שי הרמתי, שיר מדוצקי, סטינה מטלנד, נעמי ניסים, שי פרת, דנה שובל

תפריט וידאו ראשי